nefro.barnlakarforeningen.se Review:

Svensk Barnnefrologisk Förening - Svensk Barnnefrologisk förening är en delförening under Svenska Barnläkarföreningen, BLF.

 • http://nefro.barnlakarforeningen.se/om-oss/ Om oss - Svensk Barnnefrologisk Förening - Välkommen till hemsidan för Svensk Barnnefrologisk förening. Här finns bland annat information om föreningen och dess styrelse, vårdriktlinjer framtagna av föreningen, kalendarium över kurser och konferenser samt en del användbara länkar.V...
 • http://nefro.barnlakarforeningen.se/om-oss/foreningen/ Föreningen - Svensk Barnnefrologisk Förening - Protokoll från årsmötet den 3 november 2015 i samband med årets seminarium på Bosön finns nu att läsa, se protokoll.Vid årsmötet beslutades om nödvändiga stadgeändringar, se stadgar.Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 , se verksamh...
 • http://nefro.barnlakarforeningen.se/om-oss/styrelse-valberedning/ Styrelse & valberedning - Svensk Barnnefrologisk Förening - StyrelseOrdförandePer Brandströ[email protected] Silvias Barn- och ungdomssjukhus, GöteborgSkattmästareZivile Béká[email protected]åne Universtitetssjukhus, LundSekreterareSimon Rundqvists...
 • http://nefro.barnlakarforeningen.se/om-oss/stadgar/ Stadgar - Svensk Barnnefrologisk Förening - Antagna 1987-12-02, reviderade 2008-10-14 samt 2015-11-03 §1 Föreningen utgör en sammanslutning av svenska läkare med aktivt intresse inom pediatrisk nefrologi.§2 Svensk Barnnefrologisk förening är en delförening inom Svenska Barnläkarf�...
 • http://nefro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/ Vårdprogram - Svensk Barnnefrologisk Förening - För synpunkter eller frågor, ta kontakt med ansvariga för respektive vårdprogramVårdprogram för utredning och behandling av njursten hos barn, 2015Camilla Malm, Märta Englund, Maria Herthelius, Kajsa Åsling-Monemi, Magdalena FossumUVI-...
 • http://nefro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/makroskopisk-hematuri/ Hematuri hos barn - Svensk Barnnefrologisk Förening - Anamnes Trauma Hereditet för njursjukdomar inklusive njursten samt koagulation rubbning Föregående och aktuell infektionStatus Bukpalpation Yttre genitaliaLab Urinsticka, urinodling.Sedan ev cystit uteslutits Aktuell v...
 • http://nefro.barnlakarforeningen.se/henoch-shonlein-nefrit/ Henoch Shönlein nefrit - Svensk Barnnefrologisk Förening - Henoch-Schönlein nefrit, 2012Identifiering av riskfall samt rekommendationer för behandling och uppföljning.Stella Edström Halling, Stockholm; Elisabeth Esbjörner, Örebro; Roland Schmitt, Kristianstad; Zivile Bekassy, Lund; Svante Swerkers...
 • http://nefro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/hypertoni/ Hypertoni - Svensk Barnnefrologisk Förening - Hypertoni hos barn - utredning och behandling, 2006Ingrid Sjöberg, Lund; Svante Swerkersson, Göteborg; Kajsa Monemi Åsling, Stockholm; Ulla Holtbäck, Stockholm
 • http://nefro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/iga-nefrit/ IgA nefrit - Svensk Barnnefrologisk Förening - IgA nefrit, 2012Identifiering av riskfall samt rekommendationer för behandling och uppföljning.Ansvariga: Stella Edström Halling, Stockholm; Elisabeth Esbjörner, Örebro; Roland Schmitt, Kristianstad; Zivile Bekassy, Lund; Svante Swerkersson,...
 • http://nefro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/nefrotiskt-syndrom/ Nefrotiskt syndrom - Svensk Barnnefrologisk Förening - Nefrotiskt syndrom, 2012Sverker Hansson, Göteborg; Kajsa Åsling Monemi, Stockholm; Svante Swerkersson, Skövde; Maria Herthelius, Stockholm
 • http://nefro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/njursten/ Njursten - Svensk Barnnefrologisk Förening - Vårdprogram för utredning och behandling av njursten hos barn, 2015Camilla Malm, Märta Englund, Maria Herthelius, Kajsa Åsling-Monemi, Magdalena Fossum
 • http://nefro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/urinvagsinfektioner-hos-barn-uvi/ Urinvägsinfektion (UVI) hos barn - Svensk Barnnefrologisk Förening - UVI -riktlinjer Urinvägsinfektion hos barn UVI Algoritm A UVI hos barn <2 år - DMSA UVI Algoritm B UVI hos barn <2år - MUC UVI Algoritm VUR Vesikouretral reflux hos barn - uppföljning UVI Algoritm Barn över 2 årAnsvarig...
 • http://nefro.barnlakarforeningen.se/utbildning/ Utbildning - Svensk Barnnefrologisk Förening - För kurser, konferenser och andra fortbildningstillfällen, se Kalender Målbeskrivning för barnnefrologer på länssjukhus, 2013 Utbildningsguide för ST‐utbildningen i Barn‐ och Ungdomsmedicin Svenska Barnläkarföreningen 2015...
 • http://nefro.barnlakarforeningen.se/minnesanteckningar-fran-seminarier-m-m/ Minnesanteckningar från seminarier m m - Svensk Barnnefrologisk Förening - Föreläsningsbilder från seminariet på Bosön 2015Glomerulära sjukdomar utom nefros Den friska och sjuka glomerulusen - Tryggve Neveus Komplementsystemet vid glomerulära sjukdomar - Lillemor Skattum Glomerulära njursjukdomar hos barn -�...
 • http://nefro.barnlakarforeningen.se/litteraturtips/ Litteraturtips - Svensk Barnnefrologisk Förening - Paediatric Nephrology (Oxford Specialist Handbooks in Paediatrics) på Amazon.comSvante Swerkerssons recension i Acta Paediatrica (kräver inloggning)Clinical Pediatric Nephrology (Amazon.com)Informa Healthcare, 2007ISBN - 1018 4184 4470Se...
 • http://nefro.barnlakarforeningen.se/register/ Register - Svensk Barnnefrologisk Förening - BarnnjurregisterVi har nu ett nationellt web-baserat register för barn med njursjukdomar, Barnnjurregistret. Det utgår från en plattform som också används av andra nationella barnregister.För ytterligare information och tillgång till registret,...
 • http://nefro.barnlakarforeningen.se/forskning/ Forskning - Svensk Barnnefrologisk Förening - Forskningsprojekt i sektionens regiGrad V-refluxstudienMulticenterstudie inkluderande barn 0-6 mån med reflux grad 4-5. Randomisering till antibiotikaprofylax eller Defluxinjektion. Studien är nu avslutad, publicering av artiklar att vänta under 20...
 • http://nefro.barnlakarforeningen.se/lankar/ Länkar - Svensk Barnnefrologisk Förening - Allmäna Socialstyrelsen: ovanliga diagnoserSocialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga sjukdomar/skador som leder till omfattande funktionshinder och som finns hos högst 100 personer per miljon invånare. svenskaenures.seSvenska Enuresakademi...
 • http://nefro.barnlakarforeningen.se/2016/10/23/dagordning-till-arsmotet/ Dagordning till årsmötet - Svensk Barnnefrologisk Förening - Här hittar ni dagordning till årsmötet för Svensk Barnnefrologisk förening. Årsmötet hålls 25/10 kl 17.00 i samband med det årliga utbildningsseminariet på Bosön.
 • http://nefro.barnlakarforeningen.se/2016/06/19/boson-2016/ Bosön 2016 - Svensk Barnnefrologisk Förening - Nu finns uppdaterat program och information för att anmäla sig till årets seminarium om njurtransplantation på Bosön 25-26/10.
 • http://nefro.barnlakarforeningen.se/2016/01/31/kalendariet-uppdaterat/ Kalendariet uppdaterat - Svensk Barnnefrologisk Förening - Nu är kalendern uppdaterad med flera spännande kongresser, kurser och utbildningsdagar.Föreningens utbildningsseminarium på Bosön blir i år 25-26 oktober och handlar om njurtransplantation.
 • http://nefro.barnlakarforeningen.se/2016/01/31/trimetoprim-kommer-fortsatt-finnas-tillganglig-som-oral-losning/ Trimetoprim kommer fortsatt finnas tillgänglig som oral lösning - Svensk Barnnefrologisk Förening - Styrelsen meddelar:Det kom under hösten ett meddelande om att Trimetoprim oral lösning skulle försvinna från den svenska marknaden under våren 2016. Simon Jarrick  i Örebro engagerade sig hårt i denna fråga, med stöd från oss i styrelsen. V...
 • http://nefro.barnlakarforeningen.se/2015/11/02/nytt-vardprogram/ Nytt vårdprogram - Svensk Barnnefrologisk Förening - Nu är sidan uppdaterad med nytt vårdprogram för njursten.Vårdprogram för utredning och behandling av njursten hos barn, 2015
 • http://nefro.barnlakarforeningen.se/kalender/6th-mini-symposium/ 6th Mini-Symposium on Pediatric Nephrology - Svensk Barnnefrologisk Förening - The Sixth Mini-Symposium on Pediatric Nephrology Date: Friday November 4th, 2016Venue: Dept. of Physiology and Pharmacology, Karolinska InstitutetAdress: Nanna Svartz Väg 2, 17165, Solna (Library)Google Map: https://goo.gl/maps/zL4pjF7MV2...

  Country: 195.74.38.63, Europe, SE

  City: 18.056 , Sweden

 • A. K. Beltaine - does the job

  I have used Libman mops for years. Prefer them to sponge mops and cotton loop mops. Like that the wringing sleeve keeps your hands out of the dirty water. Seems like it got smaller in recent years though. Would buy again.

 • Mark H - Stick to 2010

  I purchased 2013 via my work. Tried to install it, all I got was grief. Had to remove other Microsoft programs before 2013 would allow me to install itself. Really? So, I did it. Installed the 2013, would not activate. Called MS, spent a long, long time on the phone, got it activated, all would seem to good. Suddenly Excel would not open. Again, I uninstall, remove all Microsoft programs, go through the whole process again. Really? Today, Jan 16th, Excel will not open again. Says command issues. I run the repair, does nothing, I put in the 2013 disk, it tells me I have 32 bit and I am trying to install 64 bit. No, I installed 64 bit, this is not my first day at the races. 2013 wont even let me then install the 32 bit. So, I have uninstalled it, installing 2010. MS, shame on you guys. My time is not valuable to you. One day, you may not have a monopoly and you may wish you had treated your customers better. STICK WITH 2010.......

 • Sandy - OneRepublic is my favorite group. I was so happy to hear this ...

  OneRepublic is my favorite group. I was so happy to hear this album because you can still tell immediately when you hear any of the songs that it is One Republic. They have a unique sound and their songs make you feel so good!

 • Charlie - Too many adds

  I found the magazine loaded with adds. The articles were OK after one learned how to navigate the document but it was cumbersome to get to some informative articles.